Já to vidím pozitivně - divadlo

Já to vidím pozitivně - divadlo

Divadelní společnost Jablonský uvádí premiéru 4. 4. 2024 od 19:00 v KD Střelnice.

Má tato civilizace perspektivu? Je možné nadále vyvíjet Západní kulturu v prostředí přebujelých byrokratů, politických kariéristů a populistů, často protichůdných zákonů, nesmyslných požadavků, směrnic, vyhlášek, regulací...? Tragikomedie na motivy frašky Friedricha Dürrenmatta „Romulus Veliký“ klade tyto otázky v prostředí konce Západořímské říše. Divadelní inscenace hledá analogie se současnou dobou a v postavě ztřeštěného - nebo možná naopak vizionářského – posledního císaře Romula nachází oběť, která chce urychlit agónii a pohřbít celou civilizaci. A to právě ve chvíli, kdy se císařství rozpadá pod útoky germánských vojsk. Sebeobětování tohoto císaře, které znamená jeho pozdější odsouzení historiky a označení za hrobaře římské říše, má samozřejmě vliv na okolí, a to včetně jeho rodiny. Jak vysvětlit své dceři, která chce upřímně s horlivým srdcem bojovat za svou vlast, za svou říši, že nemá smysl vzpěčovat se neodvratnému konci, že tím jen protahuje zoufalou agónii? Inscenace je argumentačně analogická s knihou archeologa Miroslava Bárty Sedm zákonů, aneb Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Pro diváka je připravena řada komických a absurdních situací, ty ale posléze v kontextu se současnou dobou vyvolají úzkost a základní existencionální otázky.

Režie: Jiří Ovečka

Tragikomedie na motivy frašky Friedricha Dürrenmatta

Vstupenky je možné zakoupit v pokladně KD Střelnice nebo kultura.jh.cz. od 1.3.2024.

Galerie

Informace o akci a jejím konání