S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY - divadlo

S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY - divadlo

Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve na pohádku 12.11. 2023 v 16:00.

Metropolitní divadlo Praha

Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své štěstí do světa. Cestou narazí v lese na dcery knížete; protivnou a sobeckou Angelinu a hodnou a skromnou Adélku. Mezitím se Petrova macecha spikne s místním vychytralým správcem, který se stará jen o to, jak naplnit vlastní měšec na úkor knížecí pokladny. Společně proti Petrovi kují pikle. Podaří se jim ho dostat do vězení a poté i na vojnu. Petrovi se však povede utéct, a když už neví, kudy kam, nabídne mu svoji pomoc samotné Peklo. To pečlivě sleduje špatné skutky, protože nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno..

Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na kultura.jh.cz

KD Střelnice

Galerie

Informace o akci a jejím konání